top of page
KLAGOMÅL
& SYNPUNKTER


Klagomål på vår verksamhet

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter! 

 
1. Kontakta verksamheten 

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Klagomål kan lämnas på blanketten ”klagomålsblankett”, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna klagomålet anonymt. Alla klagomål som lämnas till personal rapporteras vidare till rektor och huvudman. 

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

 
2. Kontakta rektor 

Vill du lämna ett klagomål till skolans rektor använder du ”klagomålsblankett” som ni hittar här nedan. Blanketten kan mejlas, skickas med brev eller lämnas personligen till expeditionen på skolan. Alla klagomål rapporteras vidare till huvudman. Om du efter återkoppling fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudman.

 
3. Kontakta huvudmannen 

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Du kan lämna ditt klagomål genom att skicka dem med post till följande adress:
 

Stenbackeskolan, Box 504, 45121 Uddevalla (märk kuvertet ”till huvudman”)
 

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom tre dagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du återkoppling från rektor alternativt huvudman. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Alla klagomål rapporteras av rektor till huvudman som ansvarar för mottagning och utredning av dessa.
 

Har du frågor om klagomålshanteringen? Kontakta oss

Skola och fritidshem: rektor@stenbackeskolan.se

Förskola: samuel.almestal@stenbackeskolan.se 


Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Formulär finns på deras hemsida.


Om ärendet gäller förskolan görs istället anmälan till Tillsynsenheten, Uddevalla kommun. 

E-post:  barnutbildning@uddevalla.se
Telefon:  0522-69 66 71

viktiga länkar
Viktiga länkar

Stenbackeskolan har kontakt med flera

viktiga instanser & kommunal grupper

i samband med skolverksamheten.

KLICKA FÖR ATT

BESÖKA LÄNKARNA

bottom of page