FÖRSKOLAN

HÄR ÄR FÖRSKOLAN VI DRÖMT OM LÄNGE.

ETABLERAD PÅ KRISTEN GRUND

MED FOKUS PÅ KULTUR & SKAPANDE

Björken

LÄR KÄNNA OSS MER

OM OSS

 

Vi vill utveckla barnens eget kulturskapande, att överföra ett kulturarv -värden, traditioner, historia, språk och kunskaper -från en generation till nästa. Att ge barnet en medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer.

 

Barnen får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet genom utforskande arbets- och uttryckssätt som sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift.

HUR VI
ARBETAR

 

Förskoleklassen är en frivillig skolform som stimulerar barns utveckling och lärande, samt ligger till grund för

den fortsatta skolgången.

Läs mer om vad som möter barnen på skolan, av en värdegrundsinriktad skola är och vilken barnsyn 

och förhållningssätt som finns. 

LÄS MER.

 
VILKA ÄR
MÅLEN?

 

Förskoleklassen är en frivillig skolform som stimulerar barns utveckling och lärande, samt ligger till grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassen är verksamheten där två kulturer möts; grundskolans och förskolans. Lek, skapande, temainriktade arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen, på samma sätt som i förskolan.

LÄS MER.

 

BLANKETTER

TILL FÖRSKOLAN

FRÅNVARO ANMÄLAN

 

Mariebergsvägen 8,

451 31 Uddevalla, Sweden

Postadress: Box 504 45121 Uddevalla

 

Tel: 0522-333 40

info@stenbackeskolan.se

  • Facebook

Designed by GrandNew Studios. Allrights reserved. All images copyrighted to Stenbackeskolan 2020