FÖRSKOLAN

HÄR ÄR FÖRSKOLAN VI DRÖMT OM LÄNGE.

ETABLERAD PÅ KRISTEN GRUND

MED FOKUS PÅ KULTUR & SKAPANDE

Björken

LÄR KÄNNA OSS MER

OM OSS

Förskoleklassen är en frivillig skolform som stimulerar barns utveckling och lärande, samt ligger till grund för den fortsatta skolgången. Vi vill utveckla barnens eget kulturskapande, att överföra ett kulturarv -värden, traditioner, historia, språk och kunskaper -från en generation till nästa.

Att ge barnet en medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer.

Barnen får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet genom utforskande arbets- och uttryckssätt som sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift.

HUR VI
ARBETAR

 

Förskoleklassen är verksamheten där två kulturer möts; grundskolans och förskolans. Lek, skapande, tema inriktade arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för den pedagogik som tillämpas i  förskoleklassen, på samma sätt som i grundskolan.

VÅR ARBETSPROCESS

FÖRSKOLEKLASSENS
ÖVERGRIPANDE MÅL

 

Trygga barnsom vågar säga vad de tycker och tänker.

Empatiska barn – som kan sätta sig in i hur andra

känner och tänker.

Hjälpsamma barn – som gärna ställer upp när en kompis eller vuxen behöver hjälp.

Självständiga barn – som tror på sig själva

och står för sina åsikter.

Nyfikna barn – som känner glädje och lust

att pröva och lära sig nya saker.

Ödmjuka barn – som ser till sin kompis och vän

i första hand.

Friska barn – som gillar att vistas utomhus där naturen bjuder på oanade möjligheter.

Lekfulla barn – som ges tid och utrymme för rörelse

och spontan lek

Avslappnade barn – som ges tillfällen och möjlighet till välbefinnande och inre harmoni.

Förstådda barn – varje barn bemöts utifrån

sina unika förutsättningar.

Växande barn – varje barn får utvecklas

på sitt sätt och i sin takt.

HUR VI NÅR DESSA MÅL?

 
 

BLANKETTER

TILL FÖRSKOLAN

FRÅNVARO ANMÄLAN

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon

Designed by GrandNew Studios. Allrights reserved. All images copyrighted to Stenbackeskolan 2021