DIGITALA
HJÄLPMEDEL

 

I skolan använder vi varje dag olika digitala hjälpmedel

för att underlätta och fördjupa undervisningen och

underlätta kommunikationen med hemmet.

Vi använder bland annat:

Google Suite For Education

Google Suite For Education är ett antal molnbaserade verktyg som förenklar och förbättrar skolarbetet. Det är redskap för att skapa texter, hemsidor, bloggar, mejl m.m.

 

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst ger eleverna möjlighet att lyssna på sina läromedel. Alla elever får tillgång till detta och kan välja att använda det. Det går att använda både från datorer och smarta telefoner.

 

IntoWords

IntoWords gör att eleverna kan få hemsidor och sina egna texter upplästa av datorn för att enklare ta till sig texten. Programmet kan också hjälpa till vid skrivning.  Alla har tillgång till det och kan välja om de vill använda det.

 

Infomentor

är ett kommunikationsverktyg för vårdnadshavare, pedagoger och elever. Lärplattformen används för att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i skolan. I Infomentor kan du som vårdnadshavare få information om ditt barns kunskapsutveckling genom att läsa pedagogernas bedömningar.

 

Det går också att se aktuella planeringar och information.

 

Det går att logga in på dator eller använda appen som är kostnadsfri att ladda ner. Lösenord för Infomentor får elev och vårdnadshavare när man börjar på skolan. Vid glömt lösenord maila: abdelmassih.nemer@stenbackeskolan.se eller emma.hansson@stenbackeskolan.se

Digitala-tjanster.png

MER KRING VÅR SKOLA