top of page
Torp 23-24.3.jpg

SKOLAN ÅRKURS f-9

Skolan - Välkommen

LÄR KÄNNA OSS MER

OM OSS

 

Stenbackeskolan är en fristående grundskola med kristen profil och grundsyn. Vi följer grundskolans nationella styrdokument, men även lägger extra vikt vid självbild, synen på andra människor, värderingar och attityder utifrån UNIK-profilen som är vårt sätt att driva skola på kristen grund.

 

Vi har som målsättning att de elever som gått på Stenbackeskolan skall vara väl rustade för fortsatta studier men också ha djupt rotad respekt och förståelse för grundläggande mänskliga värden och värderingar.

OM skolan
DIGITAL
HJÄLPMEDEL

 

På Stenbackeskolan använder vi varje dag olika digitala hjälpmedel för att underlätta och fördjupa undervisningen och underlätta kommunikationen med hemmet.

LÄS MER.

Digitala-tjanster.png
infomentor.png
DIGITALA TJÄNSTER - generellt
SBS_högstadiet_8_WEBB.jpg
HUR VI
ARBETAR
standing-24.png
sitting-8.png

 

På Stenbackeskolan värdesätter vi goda relationer mellan elever och lärare.

 

Vi satsar därför vi på mindre klasser.

Ingen klass ska vara större än 25 elever.

VÅRA ARBETSSÄTT

VÅRA MÅL

 

Vårt mål är att de elever som gått på Stenbackeskolan skall vara väl rustade för livet och för fortsatta studier men också ha djupt rotad respekt och förståelse för grundläggande mänskliga värden och värderingar.

 

Vår målsättning är att de föräldrar som valt att låta sina barn studera på Stenbackeskolan skall känna sig delaktiga i sitt barns utveckling – både när det gäller kunskap, attityder och värderingar. 

MÅLEN skolan

BLANKETTER

TILL SKOLAN

FRÅNVARO ANMÄLAN

bottom of page