SKOLAN ÅRKURS 1-9

 

LÄR KÄNNA OSS MER

OM OSS

 

Stenbackeskolan är en fristående grundskola med kristen profil och grundsyn. Vi arbetar efter grundskolans nationella styrdokument, men vi också arbetar också med självbild, synen på andra människor, värderingar och attityder utifrån UNIK-dokumentet som är vårat sätt att driva skola på kristen grund.

 

Vi har som målsättning att de elever som gått på Stenbackeskolan skall var väl rustade för fortsatta studier men också ha djupt rotad respekt och förståelse för grundläggande mänskliga värden och värderingar.

 
HUR VI
ARBETAR

 

På Stenbackeskolan arbetar vi i mindre klasser.

Ingen klass ska vara större än 25 elever.

Vi tycker det är viktigt att elever och lärare har bra kontakt med varandra. Att det är så kan vi se i de utvärderingar som görs varje år:

I årskurs 9 åker eleverna på en studieresa till Polen.

På denna resa studeras bl.a. den polska och judiska historien och kulturen. Vi har vår bas i staden Krakow och därifrån gör vi dagsturer till bl.a. koncentrationslägret Auschwitz. Ett syfte med denna resa är att eleverna skall få förståelse för vilka konsekvenser intolerans, diktatur och förtryck kan få.

LÄS MER

 
DIGITAL
HJÄLPMEDEL

 

I skolan använder vi varje dag olika digitala hjälpmedel för att underlätta och fördjupa undervisningen och underlätta kommunikationen med hemmet.

Läs mer om de olika tjänsterna nedanför.

LÄS MER.

 
VILKA ÄR
MÅLEN?

 

Vi har som målsättning att de elever som gått på Stenbackeskolan skall var väl rustade för fortsatta studier men också ha djupt rotad respekt och förståelse för grundläggande mänskliga värden och värderingar.

 

Vår målsättning är att de föräldrar som valt att låta sina barn studera på Stenbackeskolan skall känna sig delaktiga i sitt barns utveckling – både när det gäller kunskap, attityder och värderingar. 

 

BLANKETTER

TILL SKOLAN

FRÅNVARO ANMÄLAN

Mariebergsvägen 8,

451 31 Uddevalla, Sweden

Postadress: Box 504 45121 Uddevalla

 

Tel: 0522-333 40

info@stenbackeskolan.se

  • Facebook

Designed by GrandNew Studios. Allrights reserved. All images copyrighted to Stenbackeskolan 2020