Vid frånvaro

Om ditt barn är sjukt och ni behöver anmäla frånvaro så gör ni det i Skola24 som är ett verktyg för schema och närvaro. Där för pedagogerna in elevernas närvaro och där kan du som vårdnadshavare se ditt barns schema. Om en elev har olovlig frånvaro skickas ett meddelande till dig som vårdnadshavare. Skola24 går att använda både på dator och som app på en smart telefon. 

När en elev slutar eller flyttar

När en elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas G-Suite/stenbackeskolan.se-kontot och både personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas. Om eleven vill ha kvar skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för ett @stenbackeskolan.se-konto måste eleven själv flytta över detta till ett privat konto innan eleven slutar.