Stenbackeskolan är en fristående grundskola med kristen profil. Skolan startades i Uddevalla av församlingen Fristaden år 1994. Sedan hösten 1998 är Stenbackeskolan en fristående organisation, Stiftelsen Uddevalla Kristna skola. Ordförande i stiftelsen är Thomas Hagel.
Stenbackeskolan är godkänd av skolverket.
Skolan erbjuder undervisning i klasserna 1-9 + förskoleklass.
Vi erbjuder också fritidsverksamhet.