Klasserna 1-9

Stenbackeskolan är en fristående grundskola med kristen profil och grundsyn. Vi arbetar efter grundskolans nationella styrdokument, men vi också arbetar också med självbild, synen på andra människor, värderingar och attityder utifrån UNIK – dokumentet, som är vårt sätt att driva skola på kristen grund.

Vi har som målsättning att de elever som gått på Stenbackeskolan skall var väl rustade för fortsatta studier men också ha djupt rotad respekt och förståelse för grundläggande mänskliga värden och värderingar.

Vår målsättning är att de föräldrar som valt att låta sina barn studera på Stenbackeskolan skall känna sig delaktiga i sitt barns utveckling – både när det gäller kunskap, attityder och värderingar. 

På Stenbackeskolan arbetar vi i mindre klasser. Ingen klass ska vara större än 25 elever.

Vi tycker det är viktigt att elever och lärare har bra kontakt med varandra. Att det är så kan vi se i de utvärderingar som görs varje år:

"Det bästa med Stenbackeskolan är gemenskapen mellan elever och lärare.”

”Jag är tacksam för skolan. Jag fick tillbaka tron på mig själv när jag började på Stenbackeskolan.”

”Vi får mycket uppmärksamhet.”

I årskurs 9 åker eleverna på en studieresa till Polen. På denna resa studeras bl.a. den polska och judiska historien och kulturen. Vi har vår bas i staden Krakow och därifrån gör vi dagsturer till bl.a. koncentrationslägret Auschwitz. Ett syfte med denna resa är att eleverna skall få förståelse för vilka konsekvenser intolerans, diktatur och förtryck kan få.