DIGITALA
HJÄLPMEDEL

 

I skolan använder vi varje dag olika digitala hjälpmedel

för att underlätta och fördjupa undervisningen och

underlätta kommunikationen med hemmet.

Vi använder bland annat:

Google Suite For Education

Google Suite For Education är ett antal molnbaserade verktyg som förenklar och förbättrar skolarbetet. Det är redskap för att skapa texter, hemsidor, bloggar, mejl m.m.

 

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst ger eleverna möjlighet att lyssna på sina läromedel. Alla elever får tillgång till detta och kan välja att använda det. Det går att använda både från datorer och smarta telefoner.

 

IntoWords

IntoWords gör att eleverna kan få hemsidor och sina egna texter upplästa av datorn för att enklare ta till sig texten. Programmet kan också hjälpa till vid skrivning.  Alla har tillgång till det och kan välja om de vill använda det.

 

Unikum

är ett kommunikationsverktyg för vårdnadshavare, pedagoger och elever. Lärplattformen används för att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i skolan. I Unikum kan du som vårdnadshavare få information om ditt barns kunskapsutveckling genom att läsa pedagogernas bedömningar.

 

Det går också att se aktuella planeringar och information.

 

Det går att logga på dator eller använda appen som är kostnadsfri att ladda ner. Lösenord får du av Unikum-ansvarig på skolan.

MER KRING VÅR SKOLA

 

Mariebergsvägen 8,

451 31 Uddevalla, Sweden

Postadress: Box 504 45121 Uddevalla

 

Tel: 0522-333 40

info@stenbackeskolan.se

  • Facebook

Designed by GrandNew Studios. Allrights reserved. All images copyrighted to Stenbackeskolan 2020