top5.jpg

Fritidshemmet

Stenbackeskolans fritids

 

Vi vill att varje barn ska få uppleva en trygg vistelse på fritids. Vi vill att verksamheten ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att leka & lära. Vår verksamhet utgår från barnens intressen och erfarenheter och anpassas till att barn har olika livsvillkor och förutsättningar. Vårt uppdrag är att förena omsorg och pedagogik på ett sätt som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Detta innebär att vi erbjuder ett varierande innehåll i verksamheten med olika (både fria och planerade) inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som drama, dans, bild och form och utforskande av omvärlden i form av studiebesök och utflykter med mera.

 

 

Fritidshemmets verksamhet bygger på att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. Vi erbjuder lagom stora barngrupper och bra personaltäthet vilket förbättrar förutsättningarna för en bra verksamhet. Barngruppens storlek är en viktig kvalitetsfaktor, det möjliggör ett gruppinriktat arbetssätt som tillgodoser både det enskilda barnets och gruppens behov och främjar ett positivt samspel i gruppen. Andra positiva effekter är mindre stress och låg ljudnivå. Det är lättare att ha kontakt med barnen och överblicka relationer samt att skapa rutiner som förebygger olycksrisker i barnens fysiska miljö såväl ute som inne.

På vårt fritids får barnen möjlighet att utveckla demokratiskt tänkande genom att på olika sätt få uttrycka tankar och åsikter och kunna påverka fritidshemmets innehåll (i samlingar, planeringar, möten och utvärderingar).

Vi vill skapa ett nära samarbete med hemmet och föra kontinuerliga samtal om barnets trivsel, lärande och utveckling.

Genom att servera näringsrika mellanmål under trivsamma former kan vi bidra till att barnen grundlägger bra kostvanor. 
Stenbackeskolans fritidshem är samordnat med skolan när det gäller personal, lokaler och till viss del den pedagogiska verksamheten.  Ett par gånger per läsår är fritidshemmet stängt för fortbildning och pedagogisk verksamhetsplanering. Våra öppettider anpassas till föräldrarnas arbete eller studier. 

 

Vad är fritidshem?

 

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med 12 år. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom skall fritidshemmet ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Tidsmässigt genom att ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan
  • Innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande.

Fritidshemmet styrs av skollagen. Dessutom ska fritidshemmet så långt möjligt tillämpa den läroplan som gäller för förskoleklassen och det obligatoriska skolväsendet ( Lpo 94 ). Skolverket har utfärdat allmänna råd för fritidshem.

Unikum - Logga in

Matsedel

MENY VECKA 7

 

Måndag

Tandoorigryta med kalkon och basmatiris

Tandoorigryta chickenstripes och basmatiris

 

Tisdag

Fisk bordelaise med kokt potatis

Rotfrukts bordelaise med kokt potatis

 

Onsdag

Pasta gnocchi med krämig tomat- och baconsås

Pasta gnocchi med krämig tomat- och smörbönssås

 

Torsdag

Varmkorv med hemlagat potatismos

      Vegetarisk korv med hemlagat potatismos

 

Fredag

Biffstroganoff med ris

Stroganoff på rostad blomkål med ris