unik.jpg

UNIK


UNIK

 • Vi tror att varje människa är unik, skapad av Gud till ett meningsfullt liv.
 • Utifrån att vi är unikt skapade av Gud så är varje människa oändligt värdefull – oersättlig. Därför är varje människa värd att aktas och att satsas på.
 • Vi tror att vi är skapade olika men ändå lika – vi behöver varandra.
 • Vi tror att alla människor är original och att vi därför inte behöver jämföra oss med andra.
 • Vi tror att människovärdet inte sitter i vad man gör utan i det man är – människa.


Utvald

 • Vi tror att alla är lika mycket värda oavsett ålder, kön, religion, etnicitet eller social bakgrund
 • Vi tror att det alltid finns en väg till ett meningsfullt liv för varje människa oavsett hur omständigheterna ser ut.

Nära

 • Vi tror att vi är skapade för att leva nära Gud och människor.
 • Vi tror på solidaritet – personligt, lokalt, regionalt och globalt.
 • Vi vill respektera alla människor – det är aldrig rätt att kränka någon.
 • Vi tror att vi är skapade för engagemang i samhället.

Intelligent

 • Vi tror att alla människor har gåvor och talanger som kan utvecklas i en uppmuntrande miljö.
 • Vi tror att skolan skall vara en plats där man utmanas att ta ställning i olika frågor och lär sig fatta egna beslut.
 • Vi vill vara en skola där eleverna utmanas att själva söka kunskap.
 • Vi vill att eleverna skall vara insatta inte inskränkta.
 • Vi tror att vishet och kunskap hör ihop.

Kreativ

 • Vi tror att vi är Guds avbilder och eftersom han är kreativ så är vi det.
 • Vi tror på en mångfald av uttryckssätt.
 • Vi vill att eleven skall våga tänka nytt och tänka stort – bli problemlösare.

Unikum - Logga in