IMG_2099.jpg

Skolan som ger LIVSKUNSKAP

Stenbackeskolan - skolan som ger LIVSKUNSKAP.

Stenbackeskolan är en fristående grundskola med kristen profil. Skolan startades i Uddevalla av församlingen Fristaden år 1994. Sedan hösten 1998 är Stenbackeskolan en fristående organisation, Stiftelsen Uddevalla Kristna skola. Ordförande i stiftelsen är Thomas Hagel.
Stenbackeskolan är godkänd av skolverket.
Skolan erbjuder undervisning i klasserna 1-9 + förskoleklass.
Vi erbjuder också fritidsverksamhet.


 

Kännetecknande för Stenbackeskolan:

 • Vi strävar efter en positiv atmosfär där varje elev känner sig sedd.
 • Vi vill uppmuntra till en helhetssyn på kunskap, tro, social medvetenhet och kreativitet.
 • Vi har en människosyn som är grundad på kristen etik.
 • Vi strävar efter att personalen skall vara goda föredömen i allt som sker på skolan.
 • Vi har regelbundet morgonsamlingar i klasserna.
 • Vi utgår från att Gud finns och att man personligt kan lära känna Honom.

Bibelord som är viktiga för Stenbackeskolan:

"Vänj den unge vid den väg han bör vandra så viker han inte av från den när han blir gammal."

Kung Salomo

 "Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem." 

Jesus  

Skolans huvuduppgifter är:

 • all undervisningen skall vara saklig och allsidig.
 • att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.
 • att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
 • att utveckla elevens förmåga att ta ett personligt ansvar i demokratiska arbetsformer.
 • att utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör en grund för undervisningen.
 • att förmedla kunskap och i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Ytterligare information

Önskar du ytterligare information om Stenbackeskolan i Uddevalla är du välkommen att ringa eller maila till skolan på: 
tel. 0522-333 40,  eller mail info @stenbackeskolan.se
Du är naturligtvis också välkommen att besöka oss.
 
Jag önskar dig välkommen till Stenbackeskolan
Sven-Erik Berg– rektor

 

Unikum - Logga in